จากการผสมผสานระหว่างการวิจัยพัฒนาและความสำเร็จของผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวมาเป็น นวัตกรรมแห่งความสำเร็จ ด้วยประสิทธิภาพ สมรรถนะและคุณภาพที่เป็นอันดับ 1 ของเมืองไทย พบกับความสำเร็จด้วย รถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา เร็ว แรง รวย


 

ไทย