คำถาม 10 เหตุผลที่ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวไทยนิยมซื้อและใช้รถเกี่ยวข้าวไทย [เกษตรพัฒนา]

10 เหตุผลที่ผู้ประกอบการไทยนิยมซื้อและใช้รถเกี่ยวข้าวไทย [ รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ]

 1. ประเทศไทยมีการใช้พันธุ์ข้าวเพาะปลูกหลากหลายพันธุ์ข้าว ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไป เช่น มีความยาวของฟางข้าวตั้งแต่ 80 เซ็นติเมตร ถึง 350 เซ็นติเมตร หรือความยากง่ายในการเกี่ยวนวด รถเกี่ยวข้าวไทย [เกษตรพัฒนา] สามารถเกี่ยวข้าวได้ทุกพันธุ์ข้าวของประเทศไทย

 2. สภาพการเก็บเกี่ยวข้าวในนามีหลายสภาพ เช่นสภาพข้าวตั้ง สภาพข้าวล้ม สภาพข้าวพันกันหรือสภาพผสม คือข้าวล้มสลับข้าวตั้ง สลับข้าวพันกัน รถเกี่ยวข้าวไทย [รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ] สามารถเก็บเกี่ยวข้าวในสภาพดังกล่าวได้ 

 3.  ประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกตลอดปี ทำให้ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวอาจมีฝนตกติดต่อกัน ทำให้ข้าวเสียหาย หรือบางช่วงบางพื้นที่อาจมีภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ความจำเป็นที่ต้องเกี่ยวข้าว หนีฝนหรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมนี้รถเกี่ยวข้าวไทย [ รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ] มีประสิทธิภาพในการเกี่ยวข้าวได้เร็วได้มากไร่กว่า โดยมีความเสียหายรวมน้อยกว่าและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้สามารถเกี่ยวข้าวหนีฝนหรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมได้ทันความต้องการ ลดความสูญเสียให้กับชาวนา

 4.  เครืองเกี่ยวข้าวไทย [รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา] เกี่ยวข้าวได้ดีมีประสิทธิภาพ เสียหายน้อยกว่า เนื่องจากออกแบบเฉพาะข้าวไทย สภาพข้าวไทย รวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาติดต่อเนื่องกันมามากกว่า 30 ปี และมีการทดสอบโดยหน่วยงานกลาง [ กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ]

 5.  รถเกี่ยวข้าวไทย [ รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ] ได้รับการออกแบบให้ใช้ง่าย มีความทนทานสูง ไม่เสียหายง่าย มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ผู้ประกอบการมั่นใจว่าได้ทุนคืนแน่นอน ส่วนชาวนาก็มั่นใจว่ารถเกี่ยวไม่เสียหรือต้องจอดซ่อมกลางนาบ่อยๆ

 6.  รถเกี่ยวข้าวไทย [ รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ] มีการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน ผู้ประกอบการสามารถซ่อมแซมเองได้ตามระยะเวลาอายุการใช้งาน และสามารถเข้าถึงอะไหล่แท้ราคาถูก เนื่องจากกลุ่มเกษตรพัฒนาจัดหาอะไล่แท้ราคาถูก มาให้ตลอดอายุการใช้งานของรถเกี่ยวข้าว

 7.  มีศูนย์บริการใหญ่ อะไหล่แท้ครบ พร้อมช่างผู้ชำนาญกระจายอยู่ทุกพื้นที่ เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการรถเกี่ยวได้อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงมีการอบรมการใช้และการดูแลรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้แก่ผู้ประกอบการ

 8.  รถเกี่ยวข้าวไทย [รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา] มีการวิจัยพัฒนาล่วงหน้าตลอดเวลาโดนคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และช่วยออกแบบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเกี่ยวข้าวให้หมดไป รวมถึงนำเอาเทคโนโลยี่ และนวกรรมใหม่ๆที่ล้ำหน้าในอนาคต มารวมไว้ในตัวรถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาและรถเกี่ยวรุ่นเก่าๆ สามารถนำรถมาปรับปรุงให้เป็นรถรุ่นใหม่ได้ง่ายในราคาถูก

 9.  รถเกียวข้าวเกษตรพัฒนา ผลิตจากโรงงานทันสมัย มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่น 2008 และได้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัล รวมถึงรางวัลสุดยอดนวัตกรรมยอดเยี่ยม Best Of The Best จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 10. มีบริการทางการเงิน โดยจัดหาสถาบันการเงินมาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ที่ดินในการค้ำประกันแต่อย่างใด

           รถเกี่ยวข้าวของเกษตรพัฒนา   ***เกี่ยวได้จริง ใช้ได้จริง คืนทุนได้จริง***

 

ไทย