ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับสมาคม ATSME 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการพร้อมรับ  AEC ที่บริษัท เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำกัด ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2556โอกาสนี้ ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติต้อนรับคณะ  และทีมงานของบริษัทฯพาคณะเยี่ยมชมไลน์ผลิต พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกันก่อนเดินทางกลับ


ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานฯ กล่าวต้อนรับคณะ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

          วิทยากรของบริษัทฯ พาคณะเข้าชมไลน์ผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา

      มอบของที่ระลึกให้แก่คณะโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

                   ตัวแทนจากคณะ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

     มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานฯ พร้อมร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ

 

Undefined