วันที่ 17 เมษายน 2556 หนังสือพิมพ์แนวหน้า “เปิดตัวไอ้หนุ่มไวไฟ รถเกี่ยวนวดข้าวไฮเทค คันแรกของเอเซีย” โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด (TAMCO) และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยรถเกี่ยวนวดข้าวไร้คนขับ รุ่นไอ้หนุ่มไวไฟ ประหยัดพลังงานในการเกี่ยวนวดข้าว 1 ไร่ ใช้น้ำมันน้อยกว่ารถที่ใช้กันในปัจจุบัน ทั้งยังมีความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยวข้าว ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมและเก็บข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการนำเทคโนโลยีในส่วนวิชาการไปประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม เพื่อต้องการช่วยเหลือชาวนาให้ได้ประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าว ให้สูญเสียน้อยที่สุด ผู้ขับขี่สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว โดยเปิดตัวเป็นคันแรกของเอเชีย ที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเกษตรพัฒนา 081-257-7474 และเข้าไปติดตามอ่านข่าวนี้ได้ที่ www.naewna.com/local/48663


 

 

ไทย