ขณะนี้ลุงพรกับทีมงานกำลังปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาสาระต่างภายในเวปของเรา เพื่อให้ผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเกษตรให้มากที่สุด โดยในช่วงแรกจะจัดทำรายละเอียดที่ควรรู้ทุกด้าน เกียวกับเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และเนื้อหาควรรู้อื่นๆ ที่เกียวข้องกับด้านการเกษตรรวมถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเกษตรของโลก และจะเชื่อมกับเวปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ขอให้อดใจรอกันนะ

ไทย