คำถาม รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้  เงินมี  ดีอย่างไร ?

คำตอบ ดี ด้วยคุณลักษณะโดดเด่น  10 ประการ
 1. รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี สามารถเกี่ยวข้าวได้ทุกพันธุ์ข้าวของประเทศไทย เพราะประเทศไทย มีการใช้พันธุ์ข้าวเพาะปลูกหลากหลายพันธุ์ข้าว ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไป เช่น มีความยาวของฟางข้าวตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ถึง 350 เซนติเมตร หรือ ความยากง่ายในการเกี่ยวนวด
 2. รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้หลายสภาพ คือ สภาพข้าวตั้ง, ข้าวล้ม, ข้าวพันกัน หรือ สภาพผสม คือ ข้าวล้มสลับข้าวตั้ง สลับข้าวพันกัน 
 3. รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้มากไร่กว่า โดยมีความเสียหายรวมน้อยกว่าและอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน....เพราะประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกตลอดปี ทำให้ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวอาจมีฝนตกติดต่อกันทำให้ข้าวเสียหาย หรือบางช่วงบางพื้นที่อาจมีภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ความจำเป็นที่ต้องเกี่ยวข้าวหนีฝนหรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมนี้ รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี มีประสิทธิภาพในการเกี่ยวข้าวหนีฝนหรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมได้ทันความต้องการลดความสูญเสียให้กับชาวนา
 4. รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี เกี่ยวได้ดี มีประสิทธิภาพ เสียหายน้อยกว่า เนื่องจากออกแบบมาสำหรับสภาพข้าวของประเทศไทย รวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องกันมามากกว่า 30 ปี และมีการทดสอบโดยหน่วยงานกลาง [ กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ]
 5. รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี ได้รับการออกแบบให้ใช้ง่าย มีความทนทานสูง ไม่เสียหายง่ายมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ผู้ประกอบการมั่นใจว่าได้ทุนคืนแน่นอน ส่วนชาวนาก็มั่นใจว่ารถเกี่ยวไม่เสียหรือจอดซ่อมกลางนาบ่อยๆ
 6. รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี มีการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน ผู้ประกอบการสามารถซ่อมแซมเองได้ตามระยะเวลาอายุการใช้งาน และสามารถเข้าถึงอะไหล่แท้ราคาถูก เนื่องจากกลุ่มเกษตรพัฒนาจัดหาอะไหล่แท้ราคาถูกมาให้ตลอดอายุการใช้งานของรถเกี่ยวข้าว
 7. รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี มีศูนย์บริการใหญ่อะไหล่แท้ครบ พร้อมช่างผู้ชำนาญ กระจายอยู่ทุกพื้นที่เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แก่ผู้ประกอบการรถเกี่ยวได้อย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงมีการอบรมการใช้และการดูแลรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้แก่ผู้ประกอบการ 
 8. รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี มีการวิจัยพัฒนาล่วงหน้าตลอดเวลาโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และช่วยออกแบบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเกี่ยวข้าวให้หมดไป รวมถึงนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆที่ล้ำหน้าในอนาคต มารวมไว้ในตัวรถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา และรถเกี่ยวรุ่นเก่าๆ สามารถนำรถมาปรับปรุงให้เป็นรถรุ่นใหม่ได้ง่ายในราคาถูก
 9. รถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี ผลิตจากโรงงานทันสมัย มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่น 2008 และได้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัล รวมถึงรางวัลสุดยอด นวัตกรรมยอดเยี่ยม Best Of The Best จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 10. มีบริการทางการเงินโดย จัดหาสถาบันการเงินมาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ที่ดินในการค้ำประกันแต่อย่างใด 
          
           
  รถเกี่ยวข้าวของเกษตรพัฒนา   ***เกี่ยวได้จริง ใช้ได้จริง คืนทุนได้จริง***
ไทย