คณะผู้บริหารจากโตโยต้า นำโดยคุณวิชัย วงค์วิทย์สงค์ (ผู้บริหาร TMAP-EM) เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ TPS ใน Step ที่ 3 Standardized work


                คณะผู้บริหารจากโตโยต้าที่เข้าตรวจเยี่ยมบริษัทฯ ในโครงการ TPS step 3

                    Master Trainer ของบริษัทฯ นำเสนอผลงานต่อคณะผู้บริหารโตโยต้า


 

ไทย