คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาที่ บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด เพื่อพูดคุยธุรกิจ 

      คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาที่บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ โอกาสนี้ ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนต้อนรับ พร้อมกับพาคณะเข้าชมกระบวนการผลิตรถเกี่ยวนวดข้าว


                         บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ

                คุณชาติศิริ โสภณพนิช มอบของที่ระลึกให้กับ ดร.สมชัย หยกอุบล

ไทย