คำถาม ถ้าซื้อไปแล้วจะส่งงวดทันมั้ย

คำตอบ ทันแน่นอน เพราะรถเกี่ยวเกษตรพัฒนา เกี่ยวได้จริง ใช้ได้จริง คืนทุนได้จริง ไม่ต้องมาเสียโอกาสในการเกี่ยว 
  1. ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวสามารถเก็บเกี่ยว รุ่นไอ้หนุ่มไวไฟ วันละ 40-60 ไร่ เฉลี่ยชั่วโมงละ 4 ไร่, รุ่นปลดหนี้ วันละ 30-45 ไร่ และ รุ่นเงินมี วันละ 30-40 ไร่
  2. การร่วงหล่นน้อยกว่า 3% อัตราการสูญเสียเชื้อเพลิง 3-5 ลิตรต่อไร่ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพข้าวและแปลงนา รวมถึงความชำนาญในการขับรถเกี่ยวด้วย 
        รถเกี่ยวข้าวของเกษตรพัฒนา   ***เกี่ยวได้จริง ใช้ได้จริง คืนทุนได้จริง***
ไทย