คำถาม ซื้อรถเกี่ยวข้าวขนาดไหนดี ?

คำตอบ มีคำถามมาหาลุงพรมากมายสำหรับผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวรายใหม่ว่าจะซื้อรถเกี่ยวขนาดไหนดี ลุงพรเลยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์มานำเสนอ เพื่อประกอบการตัดสินใจนะ จะเล็กจะใหญ่พิจารณาตามเหตุผล อย่าเชื่อตามคำโฆษณา เพื่อความสำเร็จของทุกคน สาธุ สาธุ
          
มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
1.ซื้อไปรับจ้าง หรือ ใช้เกี่ยวข้าวของตัวเอง
          - ซื้อไปใช้เกี่ยวข้าวของตัวเองซื้อรถเกี่ยวตัวเล็ก 
          - ซื้อไปรับจ้าง เกี่ยวข้าว ซื้อรถเกี่ยวตัวใหญ่ อย่าซื้อรถเกี่ยวตัวเล็กไปรับจ้างเด็ดขาด
 
2. ขนาดของแปลงนา
           - ถ้าขนาดแปลงนาเล็ก ให้ซื้อรถเกี่ยวตัวเล็ก
           - ถ้าขนาดแปลงนาใหญ่ให้ซื้อรถเกี่ยวตัวใหญ่ อย่าเอารถเล็กไปเกี่ยวแปลงใหญ่และก็อย่านำรถใหญ่ไปเกี่ยวแปลงเล็ก
         
3. ความสูง หรือ ความยาวของต้นข้าว
            - ถ้าเป็นข้าวสั้นให้พิจารณาข้ออื่นด้วยว่ารถเกี่ยวตัวเล็กสามารถทำงานได้หรือไม่
            - ถ้าพื้นที่เกี่ยวเป็นข้าวยาว ให้ซื้อรถตัวใหญ่
 
4. องศาของต้นข้าว
             - ถ้าเป็นข้าวตั้งให้พิจารณาด้วยว่ารถเกี่ยวเล็กติดข้อจำกัดข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่
             - ถ้าข้าวที่จะไปเกี่ยวเป็นข้าวล้มให้ซื้อรถใหญ่
 
5. ความหนาแน่นของต้นข้าว
             - ถ้าผลผลิตของข้าวดีเกินไร่ละ 80 ถังขึ้นไปให้ซื้อรถเกี่ยวตัวใหญ่ 
             - ถ้าจะซื้อรถเกี่ยวตัวเล็กให้ดูข้อจำกัดข้ออื่นๆ ด้วยว่ารถเกี่ยวตัวเล็กสามารถทำงานได้หรือไม่
 
6. ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 
             - ถ้าไม่รีบร้อนก็ดูข้อจำกัดข้ออื่นๆ ด้วยว่าเป็นข้อห้ามในข้อใดบ้างหรือไม่
             
- ถ้าต้องรีบเกี่ยวเพื่อหนีฝน หนีน้ำท่วม หนีหนาวให้ทันราคาข้าว ให้ทันฤดูกาล ให้ทันใจคนที่เกี่ยวข้อง ให้ซื้อรถเกี่ยวตัวใหญ่
 
7. จำนวนพื้นที่ที่เกี่ยว
             - ถ้าพื้นที่ที่จะเกี่ยวมีจำนวนไร่มาก ให้ซื้อรถเกี่ยวตัวใหญ่ แต่
             - ถ้าพื้นที่น้อยและจะซื้อรถเกี่ยวตัวเล็กให้ดูข้อจำกัดข้ออื่นๆ ด้วย
 
8. ความนิยมของเจ้าของนาในพื้นที่
              - ถ้าบริเวณนั้นเขาใช้รถเกี่ยวตัวใหญ่ ก็ให้ซื้อรถเกี่ยวตัวใหญ่
              - ถ้าพื้นที่นิยมรถเกี่ยวตัวเล็กก็ให้ดูข้อจำกัดข้ออื่นๆ
 
9. ความทนทาน และราคาอะไหล่
              - ถ้ารถขนาดไหนแข็งแรงทนทานและราคาอะไหล่ไม่แพงก็ให้ขนาดตามนั้น แต่ถ้าเป็นรถเกี่ยวตัวเล็กให้ดูข้อจำกัดอื่นๆ ด้วย
 
10. สภาพพื้นที่นา
            
 - ถ้าเป็นพื้นที่นาหล่มหรือพื้นนามีน้ำ ให้ซื้อรถเกี่ยวตัวใหญ่ ถ้าจะใช้รถเกี่ยวเล็กก็ควรดูข้อจำกัดอื่นๆ 
           
             รถเกี่ยวข้าวของเกษตรพัฒนา   ***เกี่ยวได้จริง ใช้ได้จริง คืนทุนได้จริง***
ไทย