ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลกองทัพบก เข้าพบเพื่อขอบคุณ ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการ บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ที่ช่วยสนับสนุนในการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 63

      กรมสรรพาวุธทหารบก / ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลทหารบก กลุ่ม 7 (ยุทธบริการ) เดินทางเข้าพบ ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการ บริษัท  เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2556 ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก


              ตัวแทนทีมนักกีฬากล่าวขอบคุณ ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานบริษัทฯ

                                        ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ไทย