ลุงพรได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ได้มีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะนำเอาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรหลายชนิด ความเป็นมาเป็นไปของขั้นตอนการพัฒนามาบอกเล่าให้ทราบเป็นตอนๆ มีที่นี่แห่งเดียวคอยติดตามกันให้ดีนะจ๊ะ

ไทย