บริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด จัดกิจกรรม เสวนาการประกอบธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้าวให้ประสบความสำเร็จ ที่บริษัทมาลัยเพชร (เกษตรพัฒนา) สาขาพิจิตร ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวให้ประกอบธุรกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จ โดยวิทยากรผู้มีความรู้หลายท่านให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาอย่างคับคั่ง


                      ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวเข้าร่วมงานเสวนาฯ

                   วิทยากรของบริษัทฯ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าว

Undefined