27-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทในนามีข้าว ตัวแทนจำหน่ายรถเกี่ยวนวดข้าว เกษตรพัฒนา จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม เสวนาการประกอบธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้าวให้ประสบความสำเร็จ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ.อุบลราชธานี เวลา 09.00-12.00 น. โดยวัตถุประสงค์ของงานเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น 


                                                     ลงทะเบียนเข้างาน

                                                บรรยากาศงานเสวนาฯ

 

Undefined