ในวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ได้มีพิธีเปิดโครงการ TAMCO MANAGEMENT SYSTEM (TMS) โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ดร.สมชัย หยกอุบล ประธารธรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดโครงการ และพนักงานทุกแผนกเข้าร่วมพิธีพร้อมกับร่วมลงชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการ
 

    พนักงานทุกแผนกเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ TAMCO MANAGEMENT SYSTEM (TMS)

     โดย ดร.สมชัย หยกอุบล ประธารธรรมการบริษัทฯ ลงชื่อบนแผ่นป้ายโครงการ TMS

 

                      พนักงานทุกแผนกร่วมลงชื่อบนแผ่นป้ายโครงการ TMS

Undefined