ประธานกรรมการ บมจ. เครื่องจักรกลเกษตรไทย ต้อนรับประธานที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ฐานเศรษกิจและประธานบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่น คอนซัลติ้ง 

 

      ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการ คุณกิตติศักดิ์ หยกอุบล และคุณรัชดาวรรณ หยกอุบล รองประธาน บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด  ให้เกียรติต้อนรับ คุณนิมิตร หมดราคี ประธานที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และประธานบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อหารือถึงโอกาสในด้านการประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวของเกษตรพัฒนาประสบความสำเร็จ และเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน


 

Undefined