ประธานกรรมการ บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

      ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการ คุณกิตติศักดิ์ หยกอุบล รองประธาน บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด  ให้เกียรติต้อนรับ คุณวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมนำชมกิจการ


คุณวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

            และคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ

ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการ คุณกิตติศักดิ์ หยกอุบล รองประธานพาคณะนำชมกิจการบริษัทฯ

Undefined