บจก.เครื่องจักรกลเกษตรไทย มีการดำเนินกิจกรรม  TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (TPS) ภายใต้โครงการ AHRDIP ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 Model line : ฝ่ายผลิต-Laser-คลัง


                         พนักฝ่ายผลิต – Laser – คลัง เข้าร่วมโครงการ TPS 

                           คณะผู้บริหารร่วมลงชื่อเข้าร่วมโครงการ TPS

                          พนักฝ่ายผลิต – Laser – คลัง ร่วมลงชื่อเข้าร่วมโครงการ

Undefined