คณะ ผู้บริหารจากโตโยต้า นำโดย คุณมนต์ไท ไทยเลิศ เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ TPS ใน TPS ใน Phase 21 step 1 Worksite control โดยมี ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติต้อนรับ


                     Master Trainer ของบริษัทฯ นำเสนองานต่อผู้บริหารโตโยต้า

      ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารโตโยต้า

 

Undefined