คณะ ผู้บริหารจากโต  เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ TPS ใน Phase 20 step 3 Standardized work โดยมี ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติต้อนรับ


           Master Trainer ของบริษัทฯ นำเสนอผลงานต่อคณะผู้บริหารโตโยต้า

                 คณะผู้บริหารโตโยต้าเข้าตรวจเยี่ยมคลังสินค้าของบริษัทฯ

              โดยมี ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติต้อนรับ

 

Undefined