คณะ ผู้บริหารจากโตโยต้า นำโดย Mr. Kazuo Sakaki, Executive Managing Director จาก TMAP-EM  เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ TPS ใน Phase 20 step 2 Continuous flow โดยมี ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติต้อนรับ


                Master Trainer ของบริษัทฯ นำเสนอผลงานต่อคณะผู้บริหารโตโยต้า

                        คณะผู้บริหารพร้อมทีมงานร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Undefined